Akademia Wojny - forum

Konkurs MapMaker AW 2023/2024 - MapMaker 2023/2024 - Regulamin

Begrezen - 2023-09-28, 18:12
: Temat postu: MapMaker 2023/2024 - Regulamin
Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu jest portal "Akademia Wojny" (dalej "Portal") prowadzony pod adresem www.heroes3.eu.
2. Konkurs polega na przygotowaniu mapy (scenariusza) do gry Heroes of Might and Magic 3.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
- Etap I: nadsyłanie map - od 1 października do 31 marca,
- Etap II: ocenianie map - od 1 kwietnia do 31 lipca.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi tuż po zakończeniu sprawdzania recenzji przez moderatorów.
5. Złamanie regulaminu przez uczestnika skutkuje dyskwalifikacją w konkursie.
6. Każdy użytkownik może zgłosić Organizatorowi oszustwo lub plagiat.
Plagiatem jest wysłanie do konkursu mapy innego autora lub mapy bardzo przypominającej inną mapę.
Zgłoszenia są przyjmowane w odpowiednim dziale na forum Portalu i weryfikowane do dnia ogłoszenia wyników. Ostateczna decyzja odnośnie weryfikacji wniosku należy do Organizatora.
7. Nagrody dla autorów map ocenionych najwyżej oraz dla najaktywniejszych recenzentów zostaną ujawnione w trakcie lub po zakończeniu konkursu - czyli po zakończeniu etapu recenzowania map.

Etap I – nadsyłanie map

1. Mapę do konkursu może wysłać tylko użytkownik zalogowany – w przypadku braku konta na Portalu, należy najpierw zarejestrować się.
2. Mapę należy wysłać za pomocą formularza na stronie www.heroes3.eu/upload , koniecznie zaznaczając opcję "Mapa konkursowa" oraz akceptując niniejszy regulamin.
3. Mapa NIE może być udostępniona publicznie (w jakiejkolwiek formie) przed rozpoczęciem konkursu.
4. Mapa może być dowolna - nie ma ograniczeń co do rozmiaru mapy i wersji gry (SoD, HotA), jednakże musi spełniać wymagania regulaminu Portalu.
5. Uczestnik może wysłać maksymalnie 3 mapy.
6. Aktualizacja map przez autora jest możliwa w trakcie trwania I etapu.
7. Każda mapa zostanie poddana wstępnej weryfikacji przez Organizatora. Mapy o niskiej jakości nie będą przyjmowane do konkursu.

Etap II – ocenianie map

1. Ocena mapy (dalej "recenzja") składa się na ocenę liczbową od 1 do 5 (możliwe oceny połówkowe, np. 3,5) oraz opisowe uzasadnienie oceny.
2. Uzasadnienie oceny musi być rzeczowe, tzn. należy podać argumenty (np. zalety/wady), które tłumaczą wybór oceny liczbowej. Recenzje typu "Fajna mapa.", "Słaba mapa 2/5" nie będą brane pod uwagę w końcowym rankingu. Do recenzji będzie można załączyć zrzuty ekranu z rozgrywki oraz zapis gry, nie jest to jednak wymagane.
3. Moderatorzy konkursowi zajmują się pisaniem recenzji oraz moderacją recenzji innych użytkowników. Poprzez moderację należy rozumieć ustalenie recenzji, które nie spełniają wymogów regulaminu (w szczególności poprzedni punkt, tj. Etap II – ocenianie map, pkt. 2). Recenzja zostanie usunięta, jeśli co najmniej jeden moderator konkursowy uzna recenzję za niezgodną z regulaminem.
4. W skład moderacji konkursowej wchodzą Begrezen oraz mbehemot.
5. Użytkownik może ocenić każdą mapę tylko raz.
6. Użytkownik może dokonać edycji swojej recenzji aż do zakończenia II etapu konkursu.
7. Uczestnik konkursu nie może oceniać własnej mapy.
8. Podejrzane recenzje z kont o jednorazowej/niewielkiej aktywności będą dokładnie weryfikowane i sprawdzane przez moderatorów konkursowych. Jeśli będą uzasadnione wątpliwości co do rzetelności danej recenzji, jej autor może zostać poproszony o zapisy z gry lub inne materiały (np. screeny z gry) dowodzące jego uczciwości.
9. Autorzy map biorących udział w konkursie oraz wszystkie konkursowe recenzje będą ukryte dla wszystkich użytkowników (również autorów map) aż do zakończenia II etapu. W trakcie oceniania znana będzie tylko liczba wystawionych recenzji.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania konkursu (jeśli zajdzie taka konieczność; informacja o ewentualnej zmianie zostanie ogłoszona na forum).
11. Aby mapa została uwzględniona w końcowym rankingu, musi mieć co najmniej 3 recenzje.
12. Po zakończeniu etapu oceniania map Organizator opublikuje końcowy ranking, który wskaże najlepsze mapy; w rankingu pojawią się mapy wg średniej ocen.